Pradžia Apie tyrimą Respondentai Rezultatai Žemėlapis Geoanketa
Apie tyrimą
Šiame internetiniame puslapyje pristatinėjama informacija yra mano tyrimo apie dviračių infrastruktūros būklę Vilniuje rezultatai. Tyrimas buvo pradėtas 2014 metų balandį man studijuojant Krokuvos Jogailaičių Universitete. Tyrime dalyvavo 472 respondentai, iš kurių 432 važiuoja dviračiais. Šio tyrimo dėka Vilniaus dviratininkai žemėlapyje pažymėjo virš 700 savo kelionių dviračiu maršrutų, 1300 probleminių vietų, virš 500 pozityvių vietų, virš 300 siūlomų investicijų vietų. Daugumai šių vietų yra pateikti komentarai.

Šis internetinis puslapis duoda galimybę panaudoti Vilniaus gyventojų žinias apie dviračių infrastruktūrą. Rezultatai gali būti sėkmingai naudojami planuojant bei atnaujinant dviračių kelių tinklą.
Tikslai
Tyrimo tikslas buvo sužinoti Vilniaus dviratininkų nuomonę apie dabartinę dviračių infrastruktūrą. Taip pat sužinoti, kokiais keliais dviratininkai važiuoja, kurios vietos yra probleminės, o kurios malonios važiuojant dviračiu ir kodėl.
Metodai
Tikslams pasiekti buvo kreptasi į Vilniaus gyventojus. Tam buvo sukurta internetinė geoanketa - internetinis puslapis su klausimynu, žemėlapių bei brėžimo ir žymėjimo įrankiais, kuriais respondentai galėjo žymėti konkrečias, jiems aktualias, vietas. Pažymėtoms vietoms galima buvo priskirti kategorijas bei parašyti komentarą. Duomenys buvo renkami nuo balandžio iki liepos 2014 metais.

Duomenų rinkimas susidėjo iš 5 dalių:
  • Respondentų socialinė ir demografinė charakteristika, važiavimo dviračiu priežastys ir būdai;
  • Dviratininkų kelionių maršrutai su kelionių tikslais (darbas, mokslo įstaiga ir kt.) bei dažniais;
  • Probleminės, dviratininkų požiūriu, vietos (kategorijos: Pavojinga sankryža, Bloga kelio danga, Intensyvus automobilių eismas, Per daug kitų dviratininkų, Nuolatiniai kelio darbai, Pėstieji ant dviračių kelio, Triukšmas arba užterštas oras, Parkuojami automobiliai, Nedraugiški dviratininkai, Važiavimas į kalną);
  • Malonios, dviratininkų požiūriu, vietos (kategorijos: Žalia aplinka, Gražus vaizdas, Gera kelio danga, Gera eiga (be sustojimų), Galimybė greitai važiuoti, Važiavimas nuo kalno, Mandagūs dviratininkai, Atidūs automobilių vairuotojai, Patogūs dviračių stovai);
  • Vietos, dviratininkų požiūriu, reikalaujančios investicijų (kategorijos: Saugumo pagerinimas, Važiavimo komforto pagerinimas, Dviračių kelių tinklo tęstinumo pagerinimas).
Rezultatai
Surinkti duomenys buvo filtruojami - pašalinti klaidingai pažymėti arba neteikiantys jokios informacijos dviratininkų maršrutai ir vietos. Tam, kad išvengti respondento gyvenamos vietos identifikavimo, visi maršrutai buvo sutrumpinti atsitiktiniu ilgiu ne didesniu negu 5% maršruto ilgio.

Tyrimo rezultatai pateikti skiltyse "Rezultatai" - skaitine bei žemėlapių forma ir "Žemėlapis" - interaktyviajame žemėlapyje.