Pradžia Apie tyrimą Respondentai Rezultatai Žemėlapis Geoanketa
Respondentai
Tyrime dalyvavo 472 respondentai, tarp jų 30% moterys ir 70% vyrai. Duomenys tyrimui buvo renkami 2014 metais, tuo metu iš visų respondentų dviračiu važiavo 432 asmenys, iš jų 84% daugiau negu metus.

Gausiausiai tyrime dalyvavo:
Socialinė ir demografinė tyrimo dalyvių informacija
Žemiau pateiktos diagramos parodo dalyvių socialinę ir demografinę informaciją procentais.


Kokio amžiaus respondentai dalyvavo tyrime?

Respondentų demografinė struktūra yra būdinga atliekamiems internetu tyrimams - dominuoja jauni žmonės. Dėl šios priežasties, šiame tyrime negalima nustatyti realios socialinės-ekonominės Vilniaus dviratininkų struktūros. Tai gali kelti skaitytojams tam tikrų abejonių dėl surinktų duomenų reprezentatyvumo. Tačiau tyrimo tikslas buvo gauti informacijos apie dviračių infrastruktūrą ir jos trūkumus.
Kur gimė tyrimo dalyviai?

Didžioji dauguma tyrimo dalyvių yra vilniečiai - 48% gimė Vilniuje, o 59% gyvena Vilniuje daugiau negu 11 metų. Iš to gali sekti, kad dauguma respondentų pažįsta Vilnių labai gerai ir pateikė neklaidingą geografinę informaciją.
Kiek laiko gyvena Vilniuje?
Koks respondentų šeiminis statusas?

19% respondentų turi vaikų.
Koks tyrimo dalyvių išsilavinimas?
Kuo užsiima respondentai?Kada važiuoja dviračiais?
Dauguma Vilniaus dviratininkų dviračiu važiuoja 7 mėnesius - nuo balandžio iki spalio. Ištisus metus dviratį naudoja apie 16% dviratininkų.

Diagrama parodo kiek procentų dviratininkų (iš 382 pateikusių tokią informaciją) važiuoja dviračiu kiekvieną mėnesį.Kaip naudoja dviratį?
Dažniausiai dviratis yra naudojamas dėl kelių priežasčių. 88% dviratininkų naudoja dviratį laisvalaikio kelionėms. Daugiau negu pusė respondentų (58%) važiuoja dviračiu į darbą, o 18% važiuoja į mokslo įstaigas. Beveik pusė respondentų (44%) naudoja dviratį sportuodami arba nuvažiuoti į sporto vietas.

Vidutinis dviratininko greitis Vilniuje (įskaitant ir sportininkus) - 23,04 km/h. Vieno pravažiavimo metu Vilniuje dviratininkas vidutiniškai įveikia 9,07 km.

Diagrama parodo kiek procentų dviratininkų (iš 432 pateikusių tokią informaciją) kaip naudoja dviratį.Dėl kokių priežasčių pasirinko dviratį?
Respondentai pasirinko dviratį dėl kelių priežasčių. Kai kurios yra jiems daugiau, kai kurios mažiau svarbios. Daugiausia respondentų pagrindinę priežastį nurodė rūpinimąsi savo sveikatos būkle (71%). 45% tyrimo dalyvių svarbu tai, kad dviračiu nuvažiuoja greičiau negu kitomis transporto priemonėmis. Dalis dviratininkų pažymėjo, kad jie pasirinko dviratį dėl to, kad rūpinasi aplinka (34%) ir taupo pinigus (25%).

Diagrama parodo kiek procentų dviratininkų (iš 432 pateikusių tokią informaciją) dėl kokių priežasčių važiuoja dviraču.Kokia jų pagrindinė transporto priemonė?
41% tyrimo dalyviams dviratis yra pagrindinė transporto priemonė. Kiti, dažniau negu dviračiu, važiuoja automobiliu (33%) ir viešiuoju transportu (24%).

Diagrama parodo kiek procentų dviratininkų (iš 432 pateikusių tokią informaciją) kokią transporto priemonę naudoja dažniausiai.Kokiu dviračiu važiuoja?
Dviratininkai dažnai naudoja daugiau negu vieną dviratį. Nėra vieno dviračių tipo, kuris būtų Vilniuje žymiai populiaresnis už kitus. Vis tik pagal naudojimą mieste pirmauja miesto dviratis (38%). Antroje vietoje (kaip priklauso kalnuotam miestui ;) kalnų dviratis (35%). Plentiniu ir krosiniu (hibridiniu) važiuoja atitinkamai 25% ir 23% respondentų. Elektriniais dviračiais važiuoja mažiau negu 1% tyrimo dalyvių.

Diagrama parodo kiek procentų dviratininkų (iš 432 pateikusių tokią informaciją) kokius naudoja dviračius.Ar jiems yra pavogę dviratį?
Diagrama parodo, iš kiek procentų dviratininkų (iš 432 pateikusių tokią informaciją) kadanors pavogtas dviratis.Kiek vidutiniškai pinigų išleidžia transportui per mėnesį?
Respondentai buvo paprašyti nurodyti kiek vidutiniškai litų per mėnesį išleidžia transportui mieste. Apie pusę visų respondentų (46%) išleidžia iki 50 litų. 20% - iki 100 litų, 14% - iki 200 litų.

Diagrama parodo kiek procentų respondentų (iš 410 pateikusių tokią informaciją) kiek vidutiniškai pinigų išleidžia transportui per mėnesį.